20,00 €
FAÑANAS MIQUEL, COLUMNA
  • FAÑANAS MIQUEL
  • COLUMNA
  • 9788466422222
  • 14/02/2017
  • Un dia calorós del 1202, el nen Mossé ben Nahman va veure com cremaven viu el jueu Jafudà ben Rovèn, amic del seu pare. Aquesta terrible experiència marcarà la vida de qui serà conegut pel nom cristià de Bonastruc ça Porta, el gironí escollit pel rei Jaume I com a defensor de les tesis religioses...