16,90 €
  • ROMAGOSA MARTA
  • ROSA DELS VENTS
  • 9788416430505
  • 14/09/2016
  • Tots els noms del desig reuneix més de vint relats amb nom de dona: Elisenda, Montse, Ester..., tots ells tenen un fil conductor comú: el desig. Les seves protagonistes, dones actuals i vitals, es mouen per Barcelona intentant satisfer les seves facetes: sentimental, profesional i sexual.