19,00 €
  • SISTACH LLUIS MARTINEZ
  • PROA
  • 9788475886626
  • 14/02/2017
  • Lluís Martínez Sistach ha tingut una trajectòria extensa i intensa, primer com a bisbe deTortosa, després de Tarragona i fi nalment de Barcelona, i també com a arquebisbe i cardenal.Va tenir una relació de gran confi ança amb Benet XVI, que va propiciar el seu viatge aBarcelona l’any 2010, ...